Kamen Rider Geats -
14/?? Tập 25,483 Q3 2022
Kamen Rider Revice -
45/?? Tập 140,580 Q3 2021
Kishiryu Sentai Ryusoulger - Chiến đội Kị sỹ Khủng long Ryusoulger
48/48 Tập + Movie 257,282 Q1 2019
Kamen Rider Saber - Kamen Rider Saber
47/47 Tập 89,094 Q3 2020
Kikai Sentai Zenkaiger -
20/?? Tập 33,749 Q1 2021
Kamen Rider Build: Be The One - A movie for Kamen Rider Build
66 Phút 3,341 Q3 2018
Zero-One Others: Kamen Rider MetsubouJinrai -
50 Phút 4,846 Q1 2021
Mashin Sentai Kiramager - Mashin Sentai Kiramager the 44th season of Super Sentai
45/45 Tập 110,667 Q1 2020
Kamen Rider Zero-One - Kamen Raidā Zerowan
45/45 Tập 408,368 Q3 2019
Uchu Sentai Kyuranger - Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
48/48 Tập + Movie 243,852 Q1 2017
Kamen Rider Zi-O - Kamen Rider Zi-O
49/49 Tập + 2 Movie 602,371 Q3 2018
Kamen Rider: Reiwa The First Generation - Kamen Rider Reiwa The First Generation
98 Phút 14,671 Q2 2020
Ultraman Taiga - Urutoraman Taiga
02/?? Tập 9,100 Q3 2019
Rider Time: Ryuki - Rider Time Ryuki
03/03 Tập 42,712 Q1 2019
Ultraman (2019) - Siêu nhân điện Quang 2019
13/13 Tập 71,749 Q1 2019
Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z - Xây dựng thế giới mới - Kamen Rider Cross-Z
01/01 Tập 16,917 Q1 2019
Super Sentai Strongest Battle! - 4 Week Continuous Special Super Sentai Strongest Battle!!
01/04 Tập 12,224 Q1 2019
Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger - Gentleman Thief Sentai Lupinranger VS Police Sentai Patranger
51/51 Tập 174,489 Q1 2018
Ultraman Geed - Urutoraman Jīdo
13~19/25 Tập 62,797 Q3 2017
Kamen Rider Build - Kamen Raidā Birudo
49/49 Tập 316,733 Q3 2017
Ultraman Ruebe - Ultraman R/B
04/25 Tập 24,370 Q3 2018
Legend Hero Sangugjeon - Legend Hero Tam Quốc Truyện
36-42/?? Tập 96,271 Q2 2016
Kamen Rider Den-O - Kamen Rider Den-O
40/49 Tập 35,171 Q2 2007
Kamen Rider Ex-Aid - Kamen Rider Ex-Aid
45/45 Tập 288,005 Q4 2016
Madan Senki Ryukendo - Madan Senki Ryukendo
52/52 Tập 153,992 Q1 2006
Kamen Rider Amazon 2 - Kamen Rider Amazon Season 2
13/13 Tập 62,046 Q2 2017
Space Squad: Uchuu Keiji Gavan vs. Tokusou Sentai Dekaranger - Biệt Đội Không Gian: Thanh tra Vũ trụ Gavan VS Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
01/01 Tập 7,141 Q2 2017
Ultraman Gaia - Urutoraman Gaia
17/51 Tập 5,739 Q3 1998
Power Rangers - Năm Anh Em Siêu Nhân
01/01 Tập 18,822 Q1 2017
Ultra Fight Orb - Urutora Faito Ōbu
03/08 Tập 5,509 Q2 2017
Ultraman Zero The Chronicle - Ultraman Zero The Chronicle
04/?? Tập 5,438 Q1 2017
Ultraman Ginga S - ウルトラマンギンガS Urutoraman Ginga Esu
16/16 Tập 42,344 Q3 2014

Lịch sử xem phim

  Xem tất cả

  Bảng xếp hạng

  Bình luận mới

   Quảng cáo

   Nhà cái i9bet
   Nhà cái Empire State
   Nhà cái i9bet